05428116434
·
info@gkkhukuk.com
·
Pzt- Cts 09:30-18:00
SORU SOR

Yetkili memur huzurunda yapılan bir evliliğin, boşanma için yasal bir dayanak mevcut ancak fikri anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davası açılarak hakim kararıyla sonlandırılabilir. Boşanma davaları başlarken nafaka, maddi ve manevi tazminat, ev eşyalarının paylaşımı vb. boşanma ekleri gibi yasal konular da ele alınmalıdır. Örneğin, boşanma davasının açıldığı tarih karı koca arasındaki mal sisteminin tasfiye tarihi olarak kabul edildiğinden, boşanma davasından sonra edinilen mallar karı koca arasındaki mal paylaşımına dahil edilmemektedir. Aile mahkemesi boşanma davası nedeniyle boşanmaya karar verdiğinde, mal paylaşımı dışındaki tüm ihtilafları ortadan kaldıran bir karar vermelidir. Öte yandan mal paylaşımı davaları, boşanma davasından sonra veya boşanma davasıyla aynı zamanda açılmış olsa dahi, ayrı bir dava olarak takip edilmelidir.

Anlaşmalı boşanma davası, her iki tarafın da boşanmanın sonuçları üzerinde anlaşarak evliliği sona erdirdiği davadır. Çekişmeli boşanma davalarında ise boşanma, maddi ve manevi tazminat, nafaka, velayet, ev eşyası paylaşımı vb. hususlarda kusurlu taraf tespit edilmektedir. Bu tür konular biraz tartışmalı bir durum olarak göze çarpmaktadır. Çekişmeli boşanma davası, genel boşanma sebepleri veya özel boşanma sebepleri olmak üzere iki kategoriye ayrılabilmektedir. Öncelikle boşanmanın genel nedenlerini ele alacak olursak örneğin geçimsizlik, uyumsuz mizaç, kavgalar, hakaretler, şiddet, güvensizlik, evlilik yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi ve daha sayısız sebepler genel boşanma sebepleri olarak kabul edilmektedir. Özel boşanma sebeplerinden bahsettiğimizde, hukuken sınırlı olan bazı özel boşanma sebepleri vardır ve bu durumlar şu şekildedir. Bu vakalardan ilki TMK m. 161’de değerlendirilen zina (aldatma) sebebiyle boşanma davasıdır. Bunun yanında, TMK kapsamında boşanmanın bir diğer özel nedeni de kast, çok kötü veya onur kırıcı davranıştan kaynaklanan boşanma davasıdır. Diğer özel boşanma davaları arasında ise suç işleme ve uygun olmayan hayat sürme nedenleri ile boşanma davası (TMK s. 163), firar nedeniyle boşanma davaları (TMK s. 164) ve akıl hastalığından dolayı nihai boşanma davaları (TMK s. 165) şeklinde sayılabilmektedir. Özel boşanma nedenleri ile genel boşanma nedenleri çeşitli hukuki sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Evlilikte boşanma için belirli sebepler varsa, davacının diğer tarafın kusurlu olup olmadığını ispat etmesi gerekmez, sadece boşanma için belirli sebeplerin olduğunu ispatlaması gerekmektedir. Ancak genel boşanma sebepleri varsa, boşanma kararı verilebilmesi için hem davacı hem de davalının birbirinin kusurunu ispat etmesi gerekmektedir. Fakat özel boşanma sebeplerine dayanan bir davada mahkeme, davayı özel sebeplerle reddedemeyeceği gibi, yargılamada ortaya çıkan genel boşanma sebeplerine dayanarak da boşanma kararı veremez. Bu noktada GKK Hukuk sizlere Uşak avukat kategorisinde kaliteli bir hizmet vermektedir. Uşak avukat liste baz alındığında tecrübeli avukatların GKK hukuk Bürosu bünyesinde bulunduğunun farkına varabilirsiniz.