05428116434
·
info@gkkhukuk.com
·
Pzt- Cts 09:30-18:00
SORU SOR

Sporcuların İkamet, Vatandaşlık ve Çalışma Başvuruları Kapsamındaki Hukuki Süreç

Hukuki Süreç her konuda olduğu gibi spor konusunda da son derece önemli. Türkiye’de sportif bir faaliyet gerçekleştirecek yabancıların 6735 sayılı Uluslararası İş Gücü Kanununa bağlı kalınarak çalışma izni verilmektedir.

Çalışma izni, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığı ile düzenlenen ve hak sahibine Türkiye’de yasal bir şekilde çalışma ve ikamet hakkı veren bir belge olarak tanımlayabiliriz. Yeni transfer olmuş fakat Türkiye’ye gelmemiş yabancı sporcu için çalışma izni başvuruları Türkiye Cumhuriyeti’nin yer aldığı konsoloslukta yapılmaktadır.

Burada konsolosluk başvuruyu ilgili bakanlığa gönderir. Bakanlık maksimum 30 gün içerisinde başvuru hakkında pozitif veya negatif yönde bir cevap verir. Türkiye’de bir spor kulübünde aktif sporcu olan yabancılar ise Göç İdaresinden verilen minimum 2 ay süreli ikamet izinleri var olması şartıyla yurt içinden, ilgili bakanlığa başvurarak izin talebinde bulunabilirler.

Hukuki Süreç ve İkâmet İzni

Türkiye’de sportif faaliyette bulunan ya da transfer olup Türkiye’de sportif anlamda faaliyete geçmemiş ancak faaliyette bulunmak isteyen yabancı sporcular ikamet izni alması zorunludur. Başvurularını Göç İdaresi genel Müdürlüğü’ne yapmaları gerekmektedir.

Sporcuların ikamet izni futbolcular için Türkiye Futbol Federasyonu’nun, diğer sporcular için de Spor ve Gençlik Genel Müdürlüğü’nün onayladığı uygun görüşün varlığı koşuluyla Göç İdaresi genel Müdürlüğü aracılığıyla verilmektedir.

Yabancı Sporcuların İkamet İzni Başvurusunda İstenilen Belgeler Nelerdir?

 • İkamet beyanname formu,
 • İsteği içeren dilekçe,
 • Pasaport aslı ve dengi belge,
 • 4 adet fotoğraf,
 • İlgili kulüple hazırlanmış olan sözleşmenin aslı ve fotokopisi,
 • İlgili spor federasyonundan alınan çalışma yazısı.

Çalışma İzninin İstisnai Bir Şekilde Verilebileceği Yabancılar İçin Gerekli Olan Belgeler

Bu belgeler olağan başvuru yolu için gerekli olan belgelerden farklı değildir. Yabancının çalışma izni başvurusunu yurt dışından yaptığında Türkiye Cumhuriyeti Dış temsilciliğinden elde edilen referans numarası talep edilecek olup işveren ya da vekili bu referans numarası ile çalışma başvurusu yapılabilmektedirler. Yurt içinden yapılacak başvurularda da yabancının minimum 6 ay süreli ikamet izni sahibi olması zorunludur. Başvuru sırasında istenilen evraklar aşağıda yer almaktadır.

Yabancı Uyruklu Kişilerden İstenen Belgeler:

 • Yurt içinden gerçekleştirilen başvurularda yabancının ikamet izninin fotokopisi,
 • Yabancının pasaport ya da yerine geçerli kimlik belgesinin fotokopisi,
 • Yurt dışından gerçekleştirilecek çalışma izin başvurularında, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğundan alınan 16 haneli referans numarası,
 • Diplomanın Türkçe tercümesinin noter tasdikli nüshası istenmektedir.

İşverenden İstenilen Belgeler:

 • Başvuru formu,
 • Başvuru dilekçesi,
 • Vekaletname,
 • Son yıla ait vergi ya da yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu,
 • Kuruluşun son sermaye ve ortaklık yapısını ele alan Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi.